Czym jest WiDaF?

Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

Egzamin powstał w 1996 roku, stworzony przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową.

Rodzina certyfikatów WiDaF:

Certyfikat WiDaF – testuje znajomość biznesowego języka niemieckiego na poziomach A2-C2.
Certyfikat WiDaF Basic® – sprawdza umiejętność posługiwania się językiem niemieckim osób na niszych poziomach zaawansowania (A1-B1) w ogólnym środowisku pracy i sytuacjach życia codziennego.

Format egzaminu WiDaF

WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie .

Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka niemieckiego w środowisku pracy i biznesu. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 0 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Czym jest egzamin WiDaF Basic®?

  • egzamin WiDaF Basic® to obiektywny i rzetelny sprawdzian znajomości języka niemieckiego w środowisku pracy i w kontekście ogólnym użycia niemieckiego
  • egzamin ten ocenia umiejętności obcokrajowców w zakresie porozumiewania się w języku niemieckim w życiu codziennym oraz międzynarodowym środowisku pracy.
  • WiDaF Basic® został specjalnie opracowany jako pierwszy i przyjazny test dla początkujących pragnących sięgnąć po nowe możliwości w międzynarodowym środowisku
  • egzamin ma na celu sprawdzenie zakresu kompetencji od poziomu początkującego do niższego średniozaawansowanego określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEF) jako poziomy od A1 do B1.
  • wyższe poziomy zaawansowania (A2-C2) są mierzone przez egzamin WiDaF®.

Poziom trudności testu

Poziom zadań egzaminacyjnych WiDaF Basic® odpowiada poziomom A1 do B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEF). Opisy wspomnianych poziomów szczegółowo przedstawiają umiejętności nabyte w odniesieniu do zastosowań języka niemieckiego jako języka środowiska pracy i życia codziennego. Egzamin ten jest odpowiedni dla osób, które chcą poprawić i/lub sprawdzić swoją znajomość niemieckiego jako języka biurowego na podstawowym poziomie.

Ważność wyniku WiDaF Basic®

Biegłość językowa to kompetencja rozwijająca się w czasie. Wyniki egzaminu WiDaF Basic® zachowują więc ważność dopóty, dopóki odpowiadają kompetencjom językowym zdających. Zdającym, którzy podeszli do egzaminu WiDaF Basic®i pragnęliby otrzymać dokument lepiej opisujący ich kompetencje, proponujemy u w egzaminie WiDaF®.

Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ETS więc u nas możesz zapisać się na kurs, zdać egzamin i zdobyć certyfikat WiDaF.

Wszelkich dodatkowych informacji można dowiedzieć się w sekretariacie Idioma.
Zapraszamy