Usługi językowe | Idioma – Ewa Kaczmarek

Usługi językowe dla firm

 

Inwestowanie w szkolenia językowe pracowników powinno być na trwałe wbudowane w politykę firmy, gdyż Personel to najcenniejszy kapitał każdej firmy, o który trzeba nieustannie dbać.

 

Audyt językowy

Jest to nowoczesne narzędzie pozwalające między innymi zweryfikować stan wiedzy z zakresu języka obcego u pracowników we wszystkich czterech aspektach: w zakresie mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu.

Po zakończonym audycie przesyłany jest do Państwa szczegółowy raport z uwzględnieniem kompetencji językowych Państwa pracowników oraz z rekomendacja działań, które należy podjąć aby osiągnąć zamierzone cele.

Audyt językowy oferowany przez Idioma może być zorganizowany każdej liczby kandydatów oraz w dowolnym terminie i lokalizacji.

 

Pomoc językowa podczas rekrutacji

Często przyszli kandydaci do pracy deklarują w swoich CV dobrą lub płynną znajomość języka obcego. Co to jednak oznacza? Czy są gotowi na podjęcie rozmów biznesowych, prowadzenie negocjacji czy wyjazdów zagranicznych? Czy ich znajomość języka obcego jaką deklarują w CV jest zawsze zgodna z prawdą? A może zawyżają swoje kompetencje językowe w celu zdobycia upragnionego stanowiska?

Jeśli chcą Państwo w trafny sposób określić poziom zaawansowania swojego przyszłego pracownika, zgłoście się do Nas! W trafny i rzetelny sposób określimy poziom zaawansowania Państwa przyszłych pracowników.

 

 

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym sekretariatem.

 

Zapraszamy.