Język włoski | Idioma – Ewa Kaczmarek

Język włoski

 

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody nauczania w zależności od poziomu zaawansowania, wieku, tematyki zajęć. Wybrane elementy metod: komunikatywnej, bezpośredniej, gramatyczno-tłumaczeniowej dobierane są w różnych proporcjach tak aby uzyskać jak najlepsze efekty nauczania. Przede wszystkim stawiamy na opanowanie czterech sprawności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie, rozumienie tekstu czytanego ale również przyswojenie zasad co i w jakiej sytuacji powiedzieć. Dostosowujemy treść i program zajęć do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta (np. wyjazdy do pracy w różnych sektorach np. hotelarstwo, pielęgniarstwo, opieka nad starszymi ludźmi). Do tego wszystkiego dołączamy miłą bezstresową atmosferę tak aby słuchacze czuli się komfortowo.

Poziom podstawowy

Kurs na poziomie podstawowym umożliwia słuchaczom przede wszystkim porozumiewanie się w codziennych sytuacjach i obejmuje zagadnienia takie jak powitania, rozmowy telefoniczne, składanie zamówień i rezerwacje (bar/restauracja/hotel), czas wolny, rodzina, praca, podróże, zakupy, pogoda, “poruszanie się po mieście – jak dojść do…. Nie może oczywiście zabraknąć elementów kultury włoskiej: poznajemy najsłynniejsze miasta włoskie i ich zabytki, kuchnię włoską, głównych przedstawicieli muzyki i filmu włoskiego. Kurs obejmuje również podstawowe zagadnienia gramatyki włoskiej niezbędne w codziennej komunikacji: czasowniki regularne i nieregularne, rodzajniki, zaimki i przymiotniki dzierżawcze, zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, czas przeszły passato prossimo i imperfetto, czas przyszły futuro semplice.

Poziom średniozaawansowany

Kurs na poziomie średnio zaawansowanym umożliwia doskonalenie zdobytych wcześniej umiejętności oraz komunikację w sytuacjach takich jak rozmowa kwalifikacyjna, praca biurowa i rozmowy z klientami, wizyta u lekarza, wizyta w banku. Słuchacze uczą się wyrażać w języku włoskim własne opinie, preferencje i odczucia, udzielać rad i sugestii, wydawać polecenia. Wśród zagadnień leksykalnych znajdują się: praca (korespondencja, rozmowy telefoniczne), styl życia, zdrowie, uczucia, podróże, wygląd zewnętrzny i charakter, finanse, środowisko i ekologia. Wśród zagadnień gramatycznych są m. in. czas zaprzeszły trapassato prossimo, zaimki łączone, tryb przypuszczający, tryb rozkazujący, tryb łączący, stopniowanie przymiotników.

Poziom zaawansowany

Program kursu na poziomie zaawansowanym obejmuje przede wszystkim utrwalenie i wzbogacenie słownictwa oraz rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i swobodnej wypowiedzi. Słuchacze mają kontakt wyłącznie z tekstami i nagraniami autentycznymi ( z codziennej włoskiej prasy, radia, telewizji), poznają wyrażenia idiomatyczne oraz powiedzonka z języka potocznego. Większą część kursu stanowią konwersacje, zajęcia prowadzone są w całości w języku włoskim. Na kursie zaawansowanym utrwalamy również poznane juz zagadnienia gramatyczne (przede wszystkim w czasie praktycznych zajęć konwersacyjnych), ale także wprowadzamy zagadnienia takie jak: zgodność czasów, okresy warunkowe, strona bierna, formy nieosobowe, mowa zależna.

 

Zapraszamy