Warning: Use of undefined constant columns - assumed 'columns' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/platne/serwer24271/public_html/idioma.com.pl/public_html/wp-content/themes/idioma/functions.php on line 148
Język hiszpański | Idioma – Ewa Kaczmarek

Język hiszpański

 

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody nauczania w zależności od poziomu zaawansowania wieku, tematyki zajęć. Wybrane elementy metod: komunikatywnej, bezpośredniej, gramatyczno-tłumaczeniowej dobierane są w różnych proporcjach tak aby uzyskać jak najlepsze efekty nauczania. Przede wszystkim stawiamy na opanowanie czterech sprawności językowych: słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie ale również przyswojenie zasad co i w jakiej sytuacji powiedzieć. Do tego dołączamy miłą bezstresową atmosferę tak aby słuchacze czuli się komfortowo.

Poziom podstawowy

Materiał kursu jest przeznaczony dla osób początkujących z zerową znajomością języka hiszpańskiego. Nie mniej jednak treści nauczania zostały tak dobrane aby było możliwe włączenie w zakres kursu tzw. „fałszywie początkujących” .

Po zakończeniu kursu słuchacz będzie w stanie:

  1. zrozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
  2. porozumiewać się w rutynowych prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
  3. w prosty sposób opisywać aspekty ze swojej przeszłości i otoczenia w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Kurs ma charakter komunikacyjny i składa się z bloków tematycznych zawierających treści rozwijające językową kompetencję komunikacyjną. Umiejętności i wiadomości zdobyte na kursie mogą stanowić podstawę przygotowania do egzaminu międzynarodowego DELE na poziomie A 1, A 2.

 Poziom średniozaawansowany

Kurs ma charakter komunikacyjny i zawiera treści rozwijające wszystkie kompetencje lingwistyczne. Umiejętności i wiadomości zdobyte na kursie mogą stanowić podstawę przygotowania do egzaminu międzynarodowego DELE na poziomie B1.

Podstawowym wykładnikiem metodycznym kursu jest wyznaczenie nadrzędnej roli opanowania umiejętności interakcji i komunikacji w języku hiszpańskim. Zagadnienia gramatyczne poruszane w trakcie kursu będą podporządkowane głównemu celowi jakim jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu komunikacji. Dlatego też program ten łączy elementy metody strukturalnej znanej jako audio–lingwistyczna z technikami podejścia funkcjonalno-pojęciowego promowanego przez Mary Finocchiaro y Christopher Brumfit1. Treści nauczania zostały opracowane z uwzględnieniem pojęć gramatycznych niezbędnych do realizacji komunikatywnych funkcji językowych, które maja swoje odzwierciedlenie w 15 działach tematycznych.

Poziom zaawansowany – konwersacje

Poziom biegłości językowej, B2/ B2+ zgodnie z klasyfikacją Rady Europy.

Różnorodne tematy konwersacji. Czasem praca z tekstem piosenki lub fragmentem filmu, ale zazwyczaj wybierany jest temat konwersacji na podstawie tego co obecnie dzieje się na świecie i jest powszechne w mediach. Czasem jest rozmowa o sprawach, którymi poszczególni słuchacze chcieliby się podzielić z resztą grupy. Pozostali słuchacze słuchają i zadają pytania jeżeli nie zrozumieli użytego słownictwa lub jeżeli potrzebują więcej informacji. W międzyczasie lektor notuje błędy popełnione w czasie ćwiczenia, następnie rozmawia o tych błędach, i wyjaśnia dlaczego zostały zrobione. Na koniec lektor proponuje gramatyczne ćwiczenia, aby poprawić błędy.

 

Zapraszamy