WiDaF Basic | Idioma – Ewa Kaczmarek

WiDaF Basic®

Egzamin WiDaF Basic® to obiektywny i rzetelny sprawdzian znajomości języka niemieckiego w środowisku pracy i w kontekście ogólnym użycia niemieckiego. Egzamin ten ocenia umiejętności obcokrajowców w zakresie porozumiewania się w języku niemieckim w życiu codziennym oraz międzynarodowym środowisku pracy. WiDaF Basic® został specjalnie opracowany jako pierwszy i przyjazny test dla początkujących pragnących sięgnąć po nowe możliwości w międzynarodowym środowisku. Egzamin ma na celu sprawdzenie zakresu kompetencji od poziomu początkującego do niższego średniozaawansowanego określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEF) jako poziomy od A1 do B1. Wyższe poziomy zaawansowania (A2-C2) są mierzone przez egzaminWiDaF®.

 

Struktura egzaminu

Test WiDaF Basic® wypełniany jest ołówkiem na karcie odpowiedzi. Test ten składa się z 70 pytań wielokrotnego wyboru i obejmuje szeroki zakres codziennych sytuacji w zróżnicowanym kontekście. Jest on podzielony na trzy części sprawdzające znajomość odpowiedniego słownictwa, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz rozumienia ze słuchu (teksty krótkie, opisy ilustracji, stwierdzenia ogólne, proste rozmowy telefoniczne itp.). Egzamin trwa godzinę.

 

Poziom trudności testu

Poziom zadań egzaminacyjnych WiDaF Basic® odpowiada poziomom A1 do B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEF). Opisy wspomnianych poziomów szczegółowo przedstawiają umiejętności nabyte w odniesieniu do zastosowań języka niemieckiego jako języka środowiska pracy i życia codziennego. Egzamin ten jest odpowiedni dla osób, które chcą poprawić i/lub sprawdzić swoją znajomość niemieckiego jako języka biurowego  na podstawowym poziomie.

 

Przeznaczenie testu – grupy docelowe

Egzamin WiDaF Basic® stanowi pierwszy sprawdzian umiejętności językowych i jest szczególnie polecany:

  • zdającym, którzy przygotowują się do pracy lub ubiegają się o pracę na stanowisku wymagającym znajomości języka niemieckiego;
  • osobom, które chciałyby sprawdzić swoją znajomość niemieckiego jako języka używanego w pracy i w życiu codziennym;
  • firmom, które chciałyby podnieść kompetencje językowe swoich pracowników oraz wyznaczyć im określone cele w tej dziedzinie;
  • osobom uczącym się, które muszą oficjalnie potwierdzić własne kompetencje językowe za pomocą Certyfikatu.

Do egzaminu WiDaF Basic® można podchodzić niegraniczoną ilość razy i stanowi on pierwszy szczebel w drodze do egzaminu WiDaF® jako sprawdzian kompetencji językowych oraz podstawowy element przygotowania do późniejszej kariery zawodowej.

 

Zalety egzaminu WiDaF Basic®

  • Egzamin WiDaF Basic® opracowano specjalnie z myślą o firmach oraz instytucjach edukacyjnych i stanowi on obiektywny i ustandaryzowany sprawdzian znajomości języka niemieckiego.
  • Takie same na całym świecie znormalizowane procedury dotyczące przebiegu egzaminu oraz jego oceny gwarantują, że osiągnięty wynik stanowić będzie wiarygodny i obiektywny sprawdzian kompetencji językowych.
  • Egzamin zawiera pytania wielokrotnego wyboru dotyczące odpowiednich branż oraz sytuacji biznesowych.
  • Szczegółowe wyniki pozwalają na ustalenie poziomu zdającego oraz stanowią motywację do dalszych postępów w nauce.
  • Znajomość języka niemieckiego potwierdzona zewnętrznie za pomocą certyfikatu WiDaF Basic® podnosi szanse na rynku pracy.
  • Egzamin ten uznawany jest przez wiele firm za miarodajny sprawdzian podstawowej znajomości języka niemieckiego w biznesie.

Jakość

Egzamin WiDaF Basic® został opracowany przez ekspertów w dziedzinie nauczania we współpracy z przedstawicielami środowisk biznesowych, co stanowi gwarancję tego, że egzamin ten jest właściwie przygotowany zarówno pod względem teoretycznym, jak i pod względem praktycznych jego zastosowań.

 

Wszelkich dodatkowych informacji można dowiedzieć się w sekretariacie Idioma.

Zapraszamy.