TOEFL Junior | Idioma – Ewa Kaczmarek

TOEFL Junior

TOEFL Junior

TOEFL Junior®: certyfikat z języka angielskiego dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów

 

Czym jest certyfikat TOEFL Junior®?

TOEFL Junior® to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2).
TOEFL Junior® to miernik biegłości językowej i postępów w nauce. Co więcej TOEFL Junior® jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku  szkolnym jak i codziennym życiu uczniów. Egzamin odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach jak i gimnazjach i uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL®iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

 

TOEFL Junior® to przede wszystkim:

 • Międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkołach i w anglojęzycznym środowisku
 • Egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego, skupiając się na jego praktycznych zastosowaniach
 • Egzamin określający poziom biegłości językowej motywujący do dalszego rozwijania umiejętności
 • Egzamin, który ocenia na skali punktowej, dlatego też nie można go “oblać”. Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali
 • Pozwala na otrzymanie wyników, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • Zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności językowych oraz interpretacją wyniku punktowego
 • Do raportu wyników egzaminu jest dołączony oddzielny raport, tzw. Lexile®Measures report
 • Cenny dodatek do portfolio uczniów

 

Jak przebiega TOEFL Junior®?

Listening Comprehension – w tej sekcji znajdziemy nagrania w kontekście szkolnym, typowym dla młodzieży jak i w kontekście codziennego życia uczniów, rozumienie przekazu, głównych informacji i wyciąganie wniosków.  Pytania odnoszą się do zróżnicowanych wypowiedzi, dialogów i monologów w języku angielskim. Co więcej, uczeń wykazuje się umiejętnością przyswajania wiedzy, uczenia się w języku angielskim.

 • Krótkie wypowiedzi i dialogi (32-34 zadań)
 • Rozbudowane wypowiedzi, dialogi (6-8 zadań)
 • 42 pytania
 • 35-40 minut

Reading Comprehension – sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej. Teksty obejmują takie obszary tematyczne jak np.: sztuka, nauka, społeczeństwo. Ponadto sekcja ta sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście pozaszkolnym np.: korespondencja (wiadomości email, listy), broszury, reklamy, harmonogramy.

 • Zróżnicowane teksty (łącznie 5, każdy tekst: 200-350 słów)
 • 42 pytania
 • 50 minut

Language Form and Meaning – sekcja ta ocenia kluczowe umiejętności językowe tj. rozumienie gramatyki i słów w kontekście, a także rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych oraz słownictwa w kontekście.

 • Ćwiczenia gramatyczne, wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu
 • 42 pytania
 • 25 minut

 

Raport Wyników TOEFL® Junior i Lexile® Measure

Wyniki egzaminu TOEFL Junior® są przedstawione w postaci punktów na skali i opisu umiejętności językowych typowych dla zdających, którzy osiągnęli określoną liczbę punktów. Punkty nie są odejmowane za błędne odpowiedzi.

Wyniki egzaminu TOEFL Junior®:

 • Listening Comprehension: 200-300 punktów
 • Reading Comprehension: 200-300 punktów
 • Language Form and Meaning: 200-300 punktów

W sumie: 600-900 punktów.

Do raportu wyników egzaminu TOEFL Junior® jest dołączony tzw. Lexile® Measures.

Najlepszym sposobem by poprawić umiejętność czytania w języku angielskim jest po prostu czytanie. Jednak znalezienie odpowiedniej książki do ćwiczeń może być problematyczne. Bez adekwatnej pomocy, uczniowie mogą dobrać książkę, która prawdopodobnie będzie za trudna lub za łatwa. Może to spowolnić proces uczenia się.

Lexile® Measures wskazuje umiejętności czytelnika oraz stopień trudności książek na tej samej skali. Każdy raport wyników egzaminu TOEFL Junior® zawiera skalę Lexile® Measures, która może być użyta w celu znalezienia książek na adekwatnym poziomie do umiejętności czytelnika. Umożliwia to  dalszy rozwój kompetencji językowych.

Znając poziom Lexile® ucznia, eliminujemy wszelkie wątpliwości w doborze odpowiedniej książki. Tysiące książek jest zaklasyfikowanych wg. Lexile® Measures, a jeszcze więcej jest ocenianych każdego dnia.

 

toefl-junior-certyfikat-wzor

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji możesz dowiedzieć się w naszym sekretariacie.

Zapraszamy !