TFI | Idioma – Ewa Kaczmarek

TFI

The TFI Test

 

Czym jest egzamin TFI?

TFI™ (Test de français international™) to egzamin certyfikujący znajomość języka francuskiego osób, dla których francuski nie jest językiem ojczystym. Egzamin ten sprawdza i potwierdza znajomość języka francuskiego środowisku pracy i życia osób dorosłych, od poziomu początkującego do zaawansowanego – niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

 

Dlaczego egzamin TFI?

Język francuski – używany przez ponad 170 milionów osób każdego dnia – jest językiem szeroko rozpowszechnionym w komunikacji międzynarodowej i biznesowej. Osoby pracujące zawodowo, które chcą pracować w różnych krajach i zaprezentować znajomość kilku języków, mogą skorzystać w tym celu z rzetelnego, obiektywnego i uznanego egzaminu TFI.

 

Jaki format ma egzamin na certyfikat TFI?

Egzamin TFI™ trwa około 110 minut, cała sesja egzaminacyjna około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru (A, B, C lub A, B, C i D). TFI składa sie ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z egzaminu to 10-990 punktów. Zatem egzaminu się nie ‘oblewa’, zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

 

Kto wykorzystuje certyfikat TFI?

  • Studenci i osoby pracujące: umieszczając wyniki TFI w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy
  • Instytucje akademickie: wykorzystują TFI jako ekwiwalent zaliczenia egzaminu z lektoratu, zaliczają lektorat lub traktują otrzymanie certyfikatu TFI™ jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu
  • Szkoły językowe: wspomagają się egzaminem TFI przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki
  • Firmy i korporacje: wykorzystują TFI w rekrutacji i selekcji pracowników, w oparciu o wyniki TFI podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie
  • Służba Cywilna i inne organizacje: wykorzystują TFI™do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat efektywnych sposób wykorzystania egzaminu TFI, odwiedź tą stronę egzamin TFI

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych kursach języka francuskiego.

Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ETS więc u nas możesz zapisać się na kurs, zdać egzamin i zdobyć certyfikat TFI.

 

Wszelkich dodatkowych informacji można dowiedzieć się w sekretariacie Idioma.

Zapraszamy.