https://idioma.com.pl/wp-content/uploads/2020/05/toefl-junior-biały-pasek-1.jpg

Szanowny Pracodawco,

Znalazłeś się na stronie internetowej, która ułatwi Ci interpretację wyników egzaminu TOEIC®, którą prezentują potencjalni kandydaci do pracy na oferowanym przez Ciebie stanowisku.
Fakt posiadania przez kandydata wyników testu TOEIC® oznacza, iż otrzymałeś profesjonalną i precyzyjną informację na temat jego wiedzy językowej. Prosimy zwrócić uwagę na datę podejścia kandydata do egzaminu, gdyż z badań ETS wynika, iż poziom kompetencji określanych jakimkolwiek testem powinien być aktualizowany średnio co dwa lata. Rekomendujemy ostrożność przy zawierzaniu wynikom, którym nie towarzyszy data egzaminu.

Czym jest egzamin TOEIC®?

TOEIC® Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:

  • został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego
  • każdego roku zdaje ponad 6 000 000 kandydatów
  • jest uznawany przez ponad 10 000 globalnych firm i korporacji (zobacz listę naszych Klientów w Polsce)
  • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
  • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego
  • daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
  • jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców

Co oznacza fakt posiadania przez kandydata certyfikatu TOEIC®?

Wyniki egzaminu TOEIC® rzetelnie i precyzyjnie określają kompetencje językowe zdającego. TOEIC® jest certyfikatem stworzonym na życzenie pracodawców i odpowiadającym na ich potrzeby weryfikacji umiejętności pracowników. Jest to egzamin testujący kompetencje w sytuacjach związanych ze środowiskiem pracy. Jest to też egzamin przede wszystkim oparty o sytuacje komunikacyjne napotykane w międzynarodowym środowisku biznesu. Wyniki testu przedstawiane są na skali od 10 do 990 punktów, co daje precyzyjną definicję poziomu wiedzy zdającego. Dla pracodawcy jest to gwarancja i świadectwo konkretnych umiejętności. Certyfikatowi towarzyszy również raport wyników, jaki otrzymuje kandydat po ukończeniu egzaminu. Ten dokument ilustruje umiejętności zdającego w odniesieniu do konkretnych sytuacji komunikacyjnych. Umieszczenie wyników testu TOEIC® w CV to zatem duży atut i profesjonalizm cechujący posiadacza życiorysu.

Jak wyniki TOEIC® przekładają się na europejskie poziomy językowe?

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego znany również jako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL lub CEF), to system opisu poziomów zaawansowania językowego, którego zadaniem jest standaryzacja nazewnictwa poziomów zaawansowania oraz promocja międzynarodowej mobilności akademickiej i zawodowej. Jest to system odniesienia, który ma na celu stworzenie skali porównawczej pomiędzy różnymi systemami oceny, testami i opisami poziomów.

ETS regularnie przeprowadza badania korelacji pomiędzy swoimi testami i CEFRL/CEF aby upewnić się, że prezentowane korelacje są wiarygodne i precyzyjne.
Poniżej można zobaczyć wynik egzaminu TOEIC® na skali the Common European Framework of Reference.

Jak wyniki egzaminu przekładają się za konkretne umiejętności komunikacyjne kandydata?

Aby otrzymać precyzyjny opis zdolności językowych posiadanych w zależności od ilości punktów zdobytych na teście, prosimy zapoznać się z Tabelą sprawności językowych (w przypadku gdy zdający podchodził do egzaminu TOEIC® Listening and Reading) oraz z Tabelą Opisu Kompetencji Językowych (w przypadku zaliczenia egzaminu TOEIC® Speaking and Writing).

Jesteśmy akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym ETS więc u nas możesz zapisać się na kurs, zdać egzamin i zdobyć certyfikat ETS.,

Wszelkich dodatkowych informacji możecie dowiedzieć się Państwo w sekretariacie naszej firmy.

Zapraszamy.